Úvod

Galerie Kafka vznikla v bývalé historické budově sušárny chmele v obci Siřem na statku rodiny Herblichů č.p. 58 a č.p. 7 ( který koupil Vladimír a Olga Loukotkovi v roce 1947 po příchodu z Volyně na Ukrajině z obce Jezírko, a později statek připadnul dceři Jiřině Herblichové roz. Loukotkové a jejímu manželovi Mgr. Mstislavu Herblichovi). 
 
Z důvodů častých návštěv badatelů, turistů, zájemců o dílo a život Franze Kafky, který bydlel naproti v domě č.p.15, hledajících jakoukoliv zmínku o pobytu Franze Kafky, se David Herblich spolu s rodiči rozhodl v roce 2008 založit spolek Siřem Franze Kafky z.s. IČO : 227 33 345  a poskytovat zájemců informace o pobytu Franze Kafky v Siřemi. V následujících letech začal David Herblich z vlastních zdrojů s rekonstrukcí zdevastovaného statku o rozloze 3800 m2, na kterém dříve hospodařilo JZD a přes mnohé překážky probíhá rekonstrukce do dnes. 
 
Myšlenka vystavovat díla v historické budově sušárny chmele z roku 1900 se stále funkční technologii od firmy Linhart z Rakovníka a provozovat kulturně společenskou činnost přišla v roce 2016, kdy se zde uskutečnila první výstava. Od té doby Siřem a galerii navštívilo mnoho osobností z kulturně společenského života nejen z ČR, ale převážně ze zahraničí. Současně se připravily prostory pro kulturní akce v bývalém chlévu a části obytné budovy a 3 skromné ložnice pro návštěvníky a poutníky s kapacitou až pro 12 osob, vybavené v původním historickém stylu. Součástí GK  je i prostor váhy na obilí na návsi, který poskytuje základní informace o pobytu FK a o dění v obci.
 
Těšíme se na Vaší návštěvu našeho statku kam chodil FK za děvčaty (německý statkář Feigl měl 7 dcer a FK se o nich a návštěvách u Feiglů zmiňuje ve svém deníku) a předem děkujeme za jakoukoliv podporu.